Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 10.08.2022

  • 09.08.2022

  • 08.08.2022

 

Ἡ ἐπιθυμία γιά ἐξομολόγηση φαίνεται στήν προτεραιότητα πού δίνει κάποιος.

Ὅπως συμβαίνει σ’ ὅλα τά θέματα τῆς ζωῆς μας π.χ. συνάντηση μέ γνωστό ἤ φίλο.

Ἄν θέλεις ὄντως νά τόν συναντήσεις, δέν μένεις στό «κάποτε» ἀλλά βρίσκεις τό χρόνο.

Ἔτσι καί στήν ἐξομολόγηση, ἄν θέλεις, δέν λές «ὅταν θά βρῶ χρόνο»

ἀλλά βρίσκεις χρόνο, ἐδῶ καί τώρα!

Subscribe to Email